hjerte Netlægevagt Åbent 24 timer

Brug af antibiotika

Antibiotika bør kun bruges, når det er nødvendigt. Digitalisering af sundhedstjenester må ikke føre til en liberalisering af ordination.

Man kan hos Netlægevagt få recept på antibiotika mod ukompliceret urinvejsinfektion. Hvordan er det muligt? Bidrager det ikke til antibiotikaresistens?

Hvordan stilles diagnosen

Diagnosen ukomplisert urinveisinfeksjon er en tilstand, der kan diagnosticeres kun ved hjælp af symptomer. Urinprøve er ikke nødvendig ifølge offentlige retningslinjer og forskning, herunder på Oslo Legevakt, hvor man i lang tid har brugt en formularbaseret konsultation ved ukompliceret urinvejsinfektion.

Denne formularbaserede konsultation har vi overført til nettet siden 2014. Vores erfaring med dette er meget god, og vores egen kvalitetskontrol har vist, at vi rammer samme patientgruppe som dem, der får behandling via formular på Oslo Legevakt.

Bedre ordination

I Norge er der 3 anbefalede antibiotika mod ukompliceret urinvejsinfektion, nemlig Selexid, Trimetoprim og Furadantin. Det anbefales at veksle mellem præparater på individ- og gruppeniveau. I Norge bruges Selexid i 60% af tilfældene, Furadantin i 10% af tilfældene og Trimetoprim i 15% af tilfældene. Der udskrives ca. 15% bredspektret antibiotika (herunder 7% kinolon (Ciproxin)). Denne forskrivning er ikke optimal.

Netlægevagt veksler helt slavisk mellem de anbefalede antibiotika. Det vil sige, 33% af tilfældene ordineres Selexid, Trimetoprim og Furadantin hver især. Vi bruger ikke bredspektret antibiotika.

Netlægevagt bruger også en slavisk "vent-og-se" recept med omhyggelig information om, at man kan afvente milde symptomer og at urinvejsinfektioner oftest går over af sig selv, som anbefalet af Antibiotikacenteret for primærmedicin.

Alt i alt mener vi derfor, at Netlægevagt har en meget bedre profil for ordination af antibiotika end den, der praktiseres i Norge i dag, og at vi derfor bidrager til en mere korrekt brug af antibiotika og mindre resistensudvikling.

Ikke behandle?

Et andet spørgsmål er, om diagnosen ukompliceret urinvejsinfektion bør behandles med antibiotika. Netlægevagt holder sig til de offentlige retningslinjer her. For nuværende anbefales antibiotika som behandling, og hvis dette ændrer sig i fremtiden, vil vi selvfølgelig følge med.

Besværlig tilstand

Selvom urinvejsinfektion ofte er forbigående i løbet af en uge, er det for mange en meget generende tilstand, som medfører betydelige smerter. Behandling er ofte hurtigt og effektivt. Dette har stor værdi for den enkelte, der hurtigt bliver bedre og dermed undgår fravær fra arbejde o.lign. Urinvejsinfektion er en tilstand, som bør tages alvorligt.

Hvis du som læser har spørgsmål eller kommentarer, hører vi meget gerne fra dig.

Har du andre spørgsmål? Chat med os!